Hullsager 25 mm boredybde

Hullsag med boredybde 25mm med hardmetall tenner

HTTS-2