Senterspiss til kjernebor

Sentertapper til kjernebor.

Bor med boredybde 30mm = 6,34x77   Artikkel nr: 11.123

Bor med boredybde 50mm = 6,34x103  Artikkel nr: 128

Bor med boredybde 100mm = 7,98x160   Artikkel nr: 11.124

Bor med boredybde 120mm = 7,98x184 Artikkel nr: 11.129

Bor med boredybde 30mm og forlenger 50mm = 6,34x130 Artikkel nr: 11.125

Bor med boredybde 30mm og forlenger 75mm = 6,34x 150 Artikkel nr: 11.126

Bor med  boredybde 30mm og forlenger 100mm=6,34x175   Artikkel nr: 11.127