Overganger adaptere og utstyr til kjernebor 

Her ligger tilleggsutstyr, overganger, adaptre, til diverse typer kjernebor og maskiner.

Linker til skjema med overganger og utstyr til kjernebor:

Oppsett overganger til Weldon

Overgang fra Morsekon til Weldon

Forsenker med Weldon feste

Oppsett på bor typer og bruksområder